Bepco – effektiv returförpackning

Ge en kortfattad beskrivning av tjänsten!

– Vi utvecklar cirkulära system för vanliga lådor, lastpallar och lådor med hjul som ökar effektiviteten i alla led av leveranskedjan, från producent till grossist och slutligen till konsumenten.

Vi tillhandahåller ett komplett system för att hantera all produktförflyttning: RTI-uthyrning (returnerbara transportartiklar), returtransport, tvättning, sortering, lager, reparation och kapitalförvaltning.

Vårt system gör det möjligt för alla användare att använda samma lådor och pallar över de baltiska staterna och Skandinavien. Bepco Pan Baltic utvecklar RFID-infrastruktur för att öka effektiviteten. Den erbjuder alla led i leveranskedjan ett antal nya verktyg för att förbättra sin produktspårning.

Vi tror att färre olika typer av transportmaterial samt återanvändning är nycklar till att minska förpackningsavfall, minska miljöpåverkan och förbättra effektiviteten.

Vad är projektets målsättning i en mening?

Bepcos mission är att utveckla ett globalt och effektivt returnerbart transportförpackningssystem som kan användas för att leverera alla kategorier av produkter från producent till butik. Det finns inga skäl till att inte en och samma typ av transportförpackning används till alla produkter.

Var och när startade Bepco?

Bepco lanserades i Estland år 2010.

Var finns tjänsten idag?

De här tjänsterna erbjuder vi idag i Estland, Lettland och Litauen.

Vilka är era målgrupper?

Bepco Pooling Service är utvecklad för livsmedelsproducenter och återförsäljare. Men tjänsten används lika framgångsrikt av gör-det-själv-marknaden och leverantörer av elektronikvaror.