Bits & Bäume – En rörelse för digitalisering och hållbarhet

Ge en kortfattad beskrivning av projektet!

År 2018 organiserade en forskargrupp, i samarbete med en bred allians av aktörer från civilsamhället och akademin, en offentlig nätverkskonferens på TU Berlin (Technische Universität i Berlin). Den vägledande frågan som diskuterades var: Hur kan digitaliseringen bidra till en hållbar samhällsomvandling? Detta blev utgångspunkten för Bits & Bäume (bit & träd)-rörelsen. Sedan dess har olika aktörer inom rörelsen avhandlat ämnen som alternativa ekonomier, data och miljö, den materiella grunden för digitalisering, digital kapitalism, stad/landsbygdseffektivisering samt civilsamhälle och sammanslutningar (communities).

Forum Bits & Bäume organiseras av den vetenskapliga forskargruppen ”Digitalisering och socioekologisk omställning” på IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) och TU Berlin i samarbete med Einstein Center Digital Future och andra partner. Forumet erbjuder ett öppet, pågående diskussionsutrymme med syftet att betona digitaliseringens hållbara utformning. Man arbetar för att introducera ämnen som berör vetenskap och civilsamhälle i den politiska diskursen och även utforma krav. Evenemangen hålls i dialogformat med aktiva workshopselement. De syftar till att utforma alternativ, utarbeta specifika policyförslag och förbereda dem inför offentliga och politiska diskussioner. Projektet finansieras av det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet (BMBF) via dess socioekologiska forskningsfokus (SÖF).

Vad är projektets mission?

Att stärka den offentliga debatten om digitalisering och hållbarhet. Samtidigt vill projektet koppla ihop olika grupper som för debatt kring miljö- och klimatpolicy, respektive digitalpolitiska frågor.

Var och när startade projektet?

Den första offentliga nätverkskonferensen hölls 17–18 november 2018 i TU Berlin. Detta var ett mycket uppskattat evenemang och markerade starten på Bits & Bäume-rörelsen.

Var finns projektet idag?

I Tyskland.

Till vem riktar sig projektet?

Till aktörer inom politik, digitalpolitik, ekologi, hållbarhet och utvecklingssamarbete samt all annan intresserad publik.