Bundespreis Ecodesign (Tyska ekodesignpriset, en statlig utmärkelse för ekodesign)

Bundespreis Ecodesign är Tysklands högsta statliga utmärkelse för ekologisk design. I de fyra kategorierna Produkt, Service, Koncept och Unga talanger belönas de bidrag som uppfyller de högsta ekologiska och designkvalitetskraven.

Vinnarna och de nominerade får ett certifikat och medföljande logotyp och får använda dessa i marknadsföring. Vinnarna får också en individuell trofé och presenteras i en kortfilm. Vinnarna i kategorin Unga talanger tilldelas en prissumma på 1 000 euro.

För att nå en bredare publik presenteras pristagarna och de nominerade året därpå i en turnerande utställning på mässor och museer. Detta åtföljs av evenemang kring utställningen, exempelvis föreläsningar eller workshops med företag, formgivare och studenter.

 

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

Bundespreis Ecodesign är det första designpriset som lyfter fram ekologiska kriterier och designkriterier på lika villkor. Det hedrar produkter, tjänster och koncept som uppfyller både ekologiska och designkvalitetskrav och är innovativa.

När och var startade projektet?

Bundespreis Ecodesign arrangerades för första gången år 2012 av det tyska federala miljöministeriet, den tyska miljöbyrån och International Design Center Berlin. Sedan dess har det delats ut årligen.

Var finns projektet idag?

I Tyskland. Det är viktigt att de nominerade produkterna finns tillgänglig på den tyska marknaden. Eller, när det gäller tjänster och koncept, att de är inriktade på denna marknad. Internationella företag får också delta i tävlingen på de premisserna.

Vilka är era målgrupper?

Bundespreis Ecodesign riktar sig till företag inom alla sektorer och i alla storlekar samt enskilda formgivare. Nystartade företag eller marknadsledare, lokala leverantörer eller globala aktörer adresseras alla i samma utsträckning, tillsammans med designstudior, marknadsföringsbyråer och arkitekt- eller ingenjörskontor.