Gdynia: Lastcyklar förändrar städerna

Uthyrning av elektriska lastcyklar till människor, företag och ideella organisationer. Det här är ett projekt som genomförs inom ramen för CityChangerCargoBike och CoBiUM (Cargo Bikes In Urban Mobility, lastcyklar inom stadsförflyttning). Staden erbjuder användarna att nyttja cyklarna gratis under en period av 7-28 dagar (beroende på målgrupp) för att undersöka ifall detta är en bra lösning för flertalet.

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

 

Vi vill göra staden säkrare, med renare luft och en hög andel utsläppsfria fordon. Ju fler som provar på lastcykelresor, desto större är chansen att transportvanorna ändras.

 

När och var startade projektet?

 

Uthyrningstjänsten startade i december 2018 för företag och ideella organisationer och i oktober 2019 för de boende. Allt genomförs av stadshuset i Gdynia i samarbete med stadsbiblioteket och Marina Lipowa 15.

 

Var finns projektet idag?

 

Uthyrningstjänster för lastcyklar finns i städer där lastcyklarna redan getts en chans att etableras, såsom Lissabon, Utrecht, Köpenhamn och Mechelen. I Polen finns det i Lublin, Warszawa och Krakow, fast i mindre skala (främst 24 timmars uthyrning).

 

Vilken är er målgrupp?

 

Vi vänder oss till alla som vill röra sig effektivt i staden med en last upp till 100 kg eller med små passagerare, såsom barn eller husdjur. Tack vare uthyrningstjänsten kan de testa detta transportsätt och upptäcka att en lastcykel verkligen förändrar staden.