Green Tiger – Tigersprånget in i en grön ekonomi

Green Tiger är en sektoröverskridande samarbetsplattform som skapar en grund för en grön ekonomi, precis som Tiger Leap-projektet skapade en grund för Estlands tekniksektor. Green Tiger för samman efterfrågan på ett hållbart Estland från olika delar av samhället och påskyndar den systeminnovation som behövs för att uppnå detta.

 

Green Tigers vision: en hållbar värld som bibehåller social välfärd samtidigt som den fokuserar på bevarandet och återställandet av naturen.

 

 

Vad är projektets målsättning?

 

Green Tigers mission är att utforma och genomföra miljövänliga metoder inom alla sektorer och att främja en grön ekonomi.

 

När och var startade projektet?

 

Green Tiger startades 2019 och lanserades 2020 i Tallinn, Estland. Projektet var en naturlig uppföljare till den första världsstäddagen som hölls den 15 september 2018, som 17,8 miljoner människor från 157 länder medverkade i. Samma dag lanserades Keep It Clean-planen globalt. Den är utvecklad av internationellt kända forskare och beskriver principer för att se till att planeten förblir så ren som möjligt.

 

Nästa steg i planen blir att utarbeta genomförandesystem för att hålla varje enskilt land rent. Green Tiger-teamet har påbörjat det arbetet genom att skapa en färdplan som ska fungera som vägledning för andra länder.

 

Var finns Green Tiger idag?

 

I dagsläget är Green Tigers samarbetsplattform baserad i Estland, där den möjliggör och samlar in hållbara metoder som äger rum i Estland.

 

Vilka är era målgrupper?

 

Green Tiger har som mål att ta grön utveckling till nästa nivå i det estniska samhället genom samarbete mellan sektorer på fyra nivåer – offentlig sektor, privat sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Detta görs genom att:

 

1. Företräda företag i miljöfrågor och komma med förslag till beslutsfattare. I egenskap av oberoende och opolitisk plattform stödjer vi företag på deras miljöresa samt plockar upp deras förslag till beslutsfattare. Därför har vi skapat Green Tigers ekonomipanel, bestående av estniska entreprenörer. Dess mål är att komma fram till en vision om en ekonomi som är miljövänlig och baserad på framtida teknik och vars genomförande är görbart för Estland.

2. Tillämpa ändringar i praktiken. För att uppnå detta har vi skapat Green Tigers pilotprogram för organisationer som är motiverade att ta det gröna språnget. För närvarande ingår 15 företag och institutioner i det 1,5 år långa programmet.

3. Öka miljömedvetenheten och miljöansvaret. De organisationer som deltar i pilotprogrammet genomgår en tio-dagars Green Tiger Academy där de lär sig om att minska miljöpåverkan, tillämpa principer för cirkulär ekonomi och ges färdigheter för förändringshantering.

 

Vi kommer att erbjuda möjligheter för individer att kämpa för hållbarhet. Syftet är att styra människor mot att fatta mer miljömedvetna beslut.