Gröna Listan – Den gröna listan för offentlig upphandling

I Gröna listan presenteras möbler som uppfyller höga miljökrav, nordiska miljömärkningen Svanen, inom avtalet för Västra Götalandsregionen (VGR), en offentlig organisation som ansvarar för sjukvård med 55 000 anställda.

 

Circular Public Procurement beskrivet kort av CircularPP

Vad är projektets målsättning i en mening?

Att lyfta fram de produkter, formgivare och företag som utvecklar möbler med höga miljökrav. Underlätta för beställarna inom VGR att hitta dessa möbler vid inköp.

När och var startade projektet?

I västra götalandsregionen år 2006.

Vilka riktar ni er till?

Gröna listan har visserligen tagits fram i västra götalandsregionen men har en nationell spridning där många andra verksamheter och arkitekter använder den.