Händelö Ekoindustripark – Symbios mellan industri och stad

Händelö ligger strax utanför Norrköping. Med land-, järnvägs- och sjöförbindelser var det ett logiskt val för Lantmännen Agroetanol att år 2000 lokalisera sin etanolfabrik här. Det närliggande kraftvärmeverket kunde erbjuda konkurrenskraftiga energipriser.

Men den kritiska punkten var att E.ON drev sin anläggning främst genom en blandning av förnybara bränslen. Utfallet är att Lantmännen Agroetanol producerar flera saker från detta samarbete: bränsleetanol för transport, proteinrikt djurfoder och kolsyra för läskmarknaden. E.ON tillhandahåller fjärrvärme för såväl boende som företag i Norrköping. De andra huvudaktörerna i Händelökonsortiet är Norrköpings kommun, Nodra (Norrköpings allmännyttiga kommunala bolag), Norrköpings hamn och Linköpings universitet.

Introduktion till industrial symbiosis av EU-Projeket SCALER

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

Världsledande symbios mellan industri och stad inom biobaserad och cirkulär ekonomi.

När och var startade projektet?

Nätverket omfattar samarbete mellan en rad aktörer inom offentlig och privat sektor som arbetat för att minska Norrköpings koldioxidavtryck sedan början av 1990-talet. Just nu pågår ett projekt som syftar till att utveckla ytterligare material- och energieffektivitet på Händelö. Man vill också uppmärksamma aktörernas del i symbiosen mellan industri och stad. Projektidén har diskuterats i många år bland aktörerna men har inte kunnat röra sig framåt förrän finansieringen säkrats. Projektet startade i januari 2020 och finansieras av deltagande aktörer samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Det pågår fram till slutet av 2022.

Var finns projektet idag?

I Norrköping.

Vilka är era målgrupper?

Händelö Eco-Industrial Park (Händelö Ekoindustripark) har flera målgrupper som vi vill informera: politiker och beslutsfattare inom och utanför Sverige, branscher som är intresserade av att ingå i Händelö, leverantörer av biobaserade råvaror, studenter och framtida medarbetare för Händelö företag samt lokalsamhället i Norrköping.