Inrego: återbruk av IT-produkter

Inrego är en cirkulär verksamhet där det handlar om att ta vara på produkternas värde, tänka långsiktigt och konsumera smartare. De har utvecklat företaget utifrån ambitionen att vara cirkulära.

Fabriken är byggd för återanvändning där lokalerna följer den process som verksamheten är designad för. En rundvandring i fabriken börjar vid sorteringen där produkter som tangentbord och möss hamnar för sig.

Dessa produkter utgör ett visst dilemma då de är svåra att återanvända. Det finns tyvärr ingen större efterfrågan på dessa saker idag eftersom de ofta medföljer vid nyköp och därmed finns i överflöd hos både företag och konsumenter.

Säker radering av information

Efter sorteringen kommer delen där alla datorer ska tömmas. När Inrego fått produkterna till sig raderas informationen på ett säkert sätt. Detta är något som många kan missa när de gör sig av med produkter på andra sätt med risk för att känslig information hamnar i fel händer. Efter att raderingen är gjord blir produkterna testade och uppgraderas även för att uppfylla senaste standard. De är därmed redo för ett nytt liv igen genom att säljas eller hyras ut till företag, organisationer eller skolor.

 

Stor koldioxidbesparing

Genom att ta till vara på datorerna på detta vis sparas 109 kilo koldioxid per dator. Besparingen handlar inte bara om återanvändningen utan även om transporter. Vid leverans packas datorerna på ett mycket effektivt sätt. Med 100 datorer per pall jämfört med endast 24 stycken nya blir det stor skillnad i transportledet också.

 

Räddningsstation ökar återanvändning

På grund av arbetskostnad så skrotas tyvärr en del produkter istället för att lagas. Men denna del har Inrego lyckats minska på tack vare att dela upp dem än mer. Genom olika sorteringsrutiner kan de matcha olika produkter i systemet för att sättas samman till nya komponenter. Detta steg går under namnet räddningsstationen som gör att de kan återanvända mycket mer än vid starten. En del i detta är en maskin som möjliggör att använda gamla tangentbord. De kan tack vare ny printning få en känsla av ”nytt” samt även anpassas till andra språk om så behövs.