NochMall – Så gott som ny

Att uppmuntra till återvinning är en central pelare i BSR:s (Berliner Stadtreinigung, Berlins avfallshantering) företagsstrategi. Genom second hand-varuhuset NochMall, som öppnade i somras, avser BSR att intensifiera sina insatser på detta område.

 

Upplev cirkulär ekonomi

På en yta av över 2 000 kvadratmeter säljs här oanvända möbler, kläder, elektriska apparater, hushållsartiklar, leksaker, böcker och mycket mer. Men NochMall är mycket mer än en second hand-butik. Det är också en plats för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och avfallsminskning där trendsättare, initiativ och företag erbjuds utrymme att presentera sina hållbara produkter i pop up-butiker.

Dessutom anordnas reparationskaféer och workshops i upcycling och evenemangen organiserasmed pionjärer från återbruks- och miljöscenen.

 

Så gagnas miljön

Upp till 17 000 kubikmeter skrymmande avfall och andra materialflöden återvinns av NochMall varje år. Detta sparar årligen upp till 4 000 ton CO2. Dessutom har ett tjugotal nya fasta arbetstillfällen skapats, inklusive lågtröskeltjänster.

 

Vad är projektets målsättning?

Att skapa entusiasm bland Berlins befolkning kring avfallsminskning, återanvändning och upcycling.

När och var startade projektet?

I Berlin, 8:e augusti 2020.

 

Var finns NochMall idag?

I Berlin.

 

Vilka är era målgrupper?

Alla berlinare, vare sig det är människor med lite pengar, människor som vill skydda resurser, människor som letar efter en unik vara eller efter en speciell gåva.