PROMPT – produkttestprogram kring påskyndad föråldring med flera intressenter

PROMPT – PRemature Obsolescence Multi-Stakeholder Product Testing Program (= produkttestprogram kring påskyndad föråldring med flera intressenter) är ett H2020-projekt för forsknings- och innovationsåtgärder.

Termen ”påskyndad föråldring” beskriver fenomenet när produkter upphör att användas innan deras faktiska livslängd löpt ut. Påskyndad föråldring kan ha både tekniska och icke-tekniska bakomliggande orsaker. Ur teknisk synvinkel kan brister i en produkts kvalitet och design leda till låg tillförlitlighet eller att produkten inte går att reparera. Icke-tekniska orsaker till alltför påskyndad föråldring kan bland annat kopplas till faktorer som tekniska framsteg, reklam och mode, konsumtionsmönster och trender samt status.

H2020 PROMPT-projektet har som mål att införa ett oberoende testprogram för att utvärdera nya produkters livslängd, när de introduceras på konsumentmarknaden. Huvudfokus ligger på elektriska och elektroniska produkter och i synnerhet på smartphones, (smarta) tv-apparater och tvättmaskiner. Testprogrammet täcker stora delar av alla de faktorer som påverkar livslängden. Målet är att stärka konsumentorganisationer, certifieringar, myndigheter och andra intressenter i arbetet med att utvärdera påskyndad föråldring.

Projektet kommer bidra till pågående och framtida standardisering och ge formgivare och beslutsfattare rekommendationer för att förbättra produkternas hållbarhet och reparabilitet. Det ska också ge konsumenterna möjlighet att göra informerade val och skapa medvetenhet om marknadsvillkoren. Projektet pågår från maj 2019 till april 2023.

Video om ämnet: Product Lifetimes and the environment – Plate Conference 2017

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

PROMPT:s mål är att utveckla ett oberoende testprogram för att bedöma konsumentprodukters livslängd i samband med att de sätts ut på marknaden.

Var och när startade projektet?

Det initierande mötet ägde rum i maj 2019 i Delft, Nederländerna.

Var finns PROMPT idag?

Projektet pågår fram till 2023 och resultaten kommer att finnas tillgängliga för alla oberoende av var man befinner sig.

Vilka är era målgrupper?

De viktigaste målgrupperna är testorgan, konsumentorganisationer, marknadskontrollmyndigheter och andra berörda parter som vill kunna bedöma produkters påskyndade föråldring.