Recyklomat Återvinningsmaskiner Warszawa – ett incitamentsbaserat avfallshanteringssystem

Recyklomat handlar om återvinningsmaskiner i Warszawa – ett incitamentsbaserat avfallshanteringssystem.

Under 2019 lanserade Warszawas stad, tillsammans med Our Earth Foundation, EcoTech System och Coca-Cola det första nätverket av Recyklomater i Polen. Det är anordningar för selektiv avfallsinsamling, ett attraktivt sätt att medvetandegöra invånarna om att det är värt att separera sitt avfall. Maskinerna kompletterar infrastrukturen för insamling av råmaterial ”direkt från källan” under namnet Incentive System of Waste Management (incitamentsbaserat avfallshanteringssystem).

Det hela består av två element: ett nätverk av Recyklomater (smarta soptunnor) och ett centralt transaktionssystem. För att använda lösningen behöver du bara ladda ner mobilappen ”ECO Wallet” till din smartphone och använda Recyklomaten, som automatiskt sorterar förpackningsavfall. Systemet registrerar alla transaktioner och belönar användaren genom att tilldela ECO-poäng som kan växlas in mot priser eller rabatter hos projektpartner, bland annat biografer och teatrar.

Vad är projektets målsättning?

Projektets mission är utbildning, som idag är den viktigaste och svåraste delen av det polska avfallshanteringssystemet. Det ska också motivera invånarna att ändra sitt beteende och sina vanor.

Var och när startade projektet?

Projektet startade i Warszawa år 2019 och den officiella lanseringen ägde rum i juli 2019.

Var erbjuds tjänsten idag?

De första Recyklomaterna placerades ut i Warszawa, idag finns de också i Kraków och inom en snar framtid kommer nätverket att utvidgas till mindre städer över hela Polen.

Vilka är målgrupperna?

Projektet riktar in sig på fyra huvudgrupper: stadens befolkning, lokala myndigheter, återvinningsindustrin och affärspartner. Det är värt att betona att alla projektpartner är aktiva deltagare och att alla drar nytta av incitamentssystemet för avfallshantering:

⦁ Invånarna – erbjuds ekonomiska vinster och rabattprogram i utbyte mot sopor.

⦁ Lokala myndigheter, bostadskooperativ – uppnår EU:s krav på återanvändning och återvinning, vilket innebär att de undviker påföljder och får ekonomiska fördelar i form av lägre kostnader för insamling av avfall.

⦁ Återvinningsindustrin – får rena, korrekt sorterade sekundära råvaror, vilket inverkar på servicekvaliteten och minskar driftskostnaderna.

⦁ Affärspartner – får marknadsföringsverktyg för att nå nya kunder, stärker marknaden för varuautomater, bygger en positiv varumärkesimage baserad på det skapade lojalitetssystemet och får tillgång till data om konsumtionsstrukturen för platsen där maskinen står.

Men lösningen kan användas av alla, såväl människor som redan är intresserade av ekologi som de som precis har påbörjat sin sopsorteringsresa. Målgruppen omfattar alla invånare i Warszawa – från de äldsta till de yngsta, som kan påverka sina föräldrar med sina sopsorteringsinsatser.