Retoy – lekfulla bytesaktiviteter

Byta, låna och skapa istället för köpa, slita och slänga. Retoy erbjuder mötesplatser för barn där lek och upplevelsebaserat lärande är kärnan i verksamheten.

I Retoys lokaler får barnen möjlighet att uppleva hur gammalt blir nytt genom att byta istället för att köpa. Förhoppningen är att verksamheten på detta sätt skall inspirera barnen att växa upp som medskapare till ett mer hållbart framtida samhälle.

Genom Retoys leksaksbytesaktiviteter får barn praktiskt utöva och uppleva hur produkter kan konsumeras på ett mer hållbart sätt. Barnen checkar in sina gamla leksaker och bjuds sedan in i en värld full av andra incheckade leksaker och de kan sedan checka ut leksaker som de gillar. Retoys verksamhet kan på detta sätt betraktas som ett exempel på en övergång från Produkter till tjänster eftersom Retoy möter barns behov av lek och lärande genom att anordna olika former av lekaktiviteter snarare än genom produktion av nya fysiska leksaker.

 

Kreativa skaparverkstäder och barnexperter i centrum

I Retoys skaparverkstad, eller Retoy Lab, får barnen praktisera återanvändning av produkter och material samtidigt som de designar och tillverkar sina egna fantasifulla kreationer. Gamla leksaker ges nytt liv när barnen kombinerar och sätter ihop olika delar av dem på nya kreativa sätt. Parallellt med att barn lär sig agera mer hållbart syftar Retoy också till att barn lär sig om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Detta genom ett nära samarbete med Unicef och med specialframtagna leksaker, böcker och ritaktiviteter. Retoy betraktar dessutom barnen som experter med en aktiv och central roll i hur verksamhetens både innehåll och form utvecklas.

 

Design för hållbart beteende med lektjänst

Retoy är ett exempel på en tjänst som kan betraktas som ett exempel på Design for Sustainable Behaviour genom att designen av verksamheten motiverar barn att utveckla mer hållbara förhållningssätt och beteenden. Interiören till Retoys leksaksbytesaktiviteter och Retoys grafiska material har utvecklats i samarbete med utbildade designers, vilka har designkompetens inom bland annat barnkulturdesign, människocentrerad design, varumärkesdesign och grafisk design.

 

Hållbarhetsfördelar

Minskad konsumtion av nyproducerade fysiska produkter
Ökad produktlivslängd
Främjar mer hållbara attityder och beteenden
Främjar mänskliga behov såsom delaktighet, skapande, lek och glädje
Utbildar om miljö och mänskliga rättigheter

Besök Retoys webbplats här