Swapfiets – Cykel som en service

Swapfiets är världens första cykelleasing-service. Vi grundades år 2014 i Nederländerna och etablerade oss snabbt som en av de ledande leverantörerna av mikromobilitet i Europa, med fler än 200 000 medlemmar.

Vårt koncept är enkelt, för en månadskostnad får våra medlemmar en fullt fungerande cykel- eller e-mobilitetslösning. Vid behov finns en reparationstjänst på plats inom 48 timmar för att reparera eller byta ut tvåhjulingen, utan extra kostnad.

Vad är projektets målsättning i en mening?

Vi på Swapfiets omformar världens mikromobilitetsmarknad och bidrar till levande städer.

När och var startade projektet?

Swapfiets grundades 2014 i Nederländerna och expanderade snabbt till andra europeiska marknader.

Var finns Swapfiets idag?

Nederländerna, Tyskland, Belgien, Danmark, Italien, Frankrike och Storbritannien.

Till vem är tjänsten riktad? Vilka är era målgrupper?

I stort sett alla. Vår tjänst lockar inte bara människor som cyklar ofta, utan i stort sett alla som gillar att cykla men vill slippa allt fix med underhåll och reparationer.