Swapp! – Påfyllningsstationer

Ett slutet FMCG-försäljningssystem baserat på påfyllningsstationer, mobilapp, återanvändbara förpackningar och e-handel. (FMCG = Fast-Moving Consumer Goods. Även känt som konsumentförpackade varor, produkter med hög omsättning som säljs till en relativt låg kostnad direkt till konsument.)

Swapp! är en ny metod för detaljhandelsförsäljning av FMCG-produkter (inklusive kosmetika, rengöringsprodukter och flytande livsmedel) i ett slutet kretslopp, baserat på en kedja av påfyllningsstationer, en mobilapplikation, återanvändbara behållare för konsumenter och e-handel. Den kommer att avsevärt minska mängden producerade plastförpackningar och göra det lättare för FMCG-industrin att anpassa sig till nya rättsliga bestämmelser som begränsar användningen av plast.

 

Vad är projektets uppdrag i en mening?

Välj en produkt, inte en förpackning! Genom att skapa en sluten försäljningscykel baserad på påfyllning hjälper vi människor och företag att skydda planeten och framtida generationer från överskott av plastavfall.

Var och när startade projektet?

I Warszawa, Polen, september 2019.

Var erbjuds tjänsten idag?

I Polen.

Vilka riktar ni er till?

Direktkunderna är FMCG-producenter och detaljhandeln. Vår lösning gör att kunderna sparar in kostnader för förpackningar och logistik kring leveranser till kedjebutiker. Genom att begränsa antalet plastförpackningar kan de anpassa sig till de nya EU-reglerna på ett snabbare och billigare sätt.

Slutanvändaren av vår lösning är individer. Swapp gör det lättare för konsumenter att ta hänsyn till miljön genom att minska mängden plastavfall som produceras.

En annan viktig grupp vi vänder oss till är städer som vill spara in på sin sophantering. Genom att minska mängden avfall som produceras och minskar kostnaderna för bortskaffning och omhändertagande.