Regionala utmärkelsen för hållbar utveckling

Projektet lanserades år 2011 till följd av ett regeringsbeslut om att skapa ett instrument som gör det möjligt för små och medelstora företag att få tillgång till relativt billig, långsiktig finansiering. Ett antal banker valdes ut och uppstarten utfördes av den statsägda banken Sberbank.

En produkt skapades kallad Regionala utmärkelsen för hållbar utveckling. Det är ett verktyg som syftar till att med statligt stöd få finansiering på förmånliga villkor från bankerna. Vår organisation sätter ihop ett paket av dokument som krävs för investeringar, lockar in partner och hjälper till med att ordna federalt och regionalt stöd, inklusive olika typer av subventioner och andra instrument som underlättar finansieringen.

(Video in Russian only.)

Vad är projektets målsättning i en mening?

Hjälpa företag att få ekonomiskt stöd i olika regioner i Ryssland.

Var och när startade projektet?

I Ryssland 2011.

Var erbjuds tjänsten idag?

Över hela Ryssland.

Till vem är tjänsten riktad? Vilka är era målgrupper?

Små och medelstora företag.