Videoarkiv Ecodesign in practice

Ecodesign In Practice är en serie utbildande filmer med fokus på ekodesignmetoder, cirkulär ekonomi, lönsamhet och mycket mer om hållbart företagande.

 

Inspirerande och utbildande filmer

Bli inspirerad och lär dig av filmer med intervjuer från företag och personer med ecodesignfokus.

Alla filmerna är en del av den utbildande serien Ecodesign in Practice som fokuserar på ekodesignmetoder, cirkulär ekonomi, lönsamhet med mera.

Filmerna är producerade inom projektet EcoDesign Circle, ett treårigt projekt med ambitionen att öka kunskap och användande av cirkulär design hos små och medelstora företag.