Wien reparationer – Wiens reparationsbidrag

För att skapa incitament för befolkningen att prioritera reparationer framför nyinköp inledde Wiens stad under 2019 utvecklingen av en bidragsplan. Wiens stadsfullmäktige godkände planen i maj 2020, med 1,6 miljoner euro i budget. Pilotfasen av projektet inleddes den 21 september 2020 och bidragsprogrammet pågår till slutet av 2023.

Kunder kan registrera sig på webbplatsen www.wienereparaturbon.gv.at och ladda ner en reparationskupong. Den subventionerar reparationen med 50 procent av bruttokostnaden upp till 100 euro, som dras av fakturan direkt på plats. Avtalet med företagen innebär att de ligger ute med pengarna, som återbetalas av Wiens stad när de skickat in en kopia av fakturan. Kunderna drar därmed nytta av finansieringen direkt och slipper tråkiga bidragsansökningar. Bidraget ökar omsättningen för de deltagande reparationsföretagen eftersom det skapar en ökad efterfrågan.

Vad är projektets målsättning i en mening?

Att reparera istället för att kasta är en av de enklaste formerna av hållbar konsumtion. Genom bidraget motiverar vi människor att ge sina produkter ett längre liv.

När och var startade projektet?

September 2020 i Wien.

Var finns projektet idag?

Reparationsbidraget går enbart att ta del av i Wien.

Vilka är era målgrupper?

Reparationsföretag och kunder. Kunderna registrerar sig på webbsidan och laddar ner reparationsbidraget i form av en kupong.