Cirkulär utvärdering för produkter & tjänster

Assessment tool

Assessment tool för cirkulära produkter och tjänster

Även om den cirkulära ekonomin kräver en hel del nytänkande så betyder det inte att vi behöver uppfinna hjulet på nytt. Innovationer bygger ofta på bra befintliga lösningar.

För att ta tillvara och identifiera möjligheter för företag att bli mer cirkulära har vi utvecklat en utvärderingsmodell där du enkelt kan klicka dig igenom frågor som leder vidare till insikter att jobba vidare kring. Verktyget pekar på de viktigaste designbesluten som påverkar effekterna av produkter och tjänster under livscykelstadierna. Besluten är baserade på vetenskap och praktisk erfarenhet som är vägledande i det frågeformulär som är grunden för denna utvärdering.

Verktyget finns i dagsläget på engelska och du hittar det på Hållbarhetsguidens engelskspråkiga klon Sustainability Guide.

Klicka här för att komma till verktyget.

Interactive service questionsSpider net diagram

SparaSpara

Relaterat innehåll