Systemdesign

Att förlänga produkters livslängd och användbarhet handlar om mer än att bara återvinna material. Det handlar om att bevara en produkt så nära originalskicket som möjligt över tid. Till exempel genom längre användningsperioder, reparation, uppgradering, renovering, återproduktion eller fokus på att minimera läckage av energi/material/utsläpp/avfall.

Att ekodesigna en produkt betyder att göra den önskvärd för människor samtidigt som hela livscykeln tas hänsyn till genom att tillämpa miljökriterier på alla stadier.

Closing the Lifecycle Loops Canvas från Learning Factory Ecodesign Tools. Bild baserad på Circular Economy System Diagram, Ellen MacArthur Foundation. Copyrights © 2017 Tapani Jokinen, Max Marwede

Relaterat innehåll