Att leda cykeln – Finlands nationella färdplan mot en cirkulär ekonomi 2016-2025

Världens första nationella färdplan för cirkulär ekonomi utarbetades i Finland 2016. Den är ett strategiskt instrument för att främja en omfattande samhällsförändring.

Genom ett omfattande intressentarbete under ledning av den finska innovationsfonden Sitra har relevanta synpunkter hämtats in från nyckelaktörer. De har gett sin syn på behoven av förändring och förslag till åtgärder för övergång till en cirkulär ekonomi. Man har också identifierat pågående projekt. Utifrån färdplanen har cirkulär ekonomi gett en stark påverkan på Finlands nuvarande regeringsprogram.

 

Efter Finland har många länder utarbetat egna färdplaner för cirkulär ekonomi och instruktioner för att sammanställa en färdplan finns nu tillgängliga för alla intresserade.

 

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

 

Uppdraget är att göra Finland till en global ledare inom cirkulär ekonomi senast 2025 och främja de mål som fastställs i EU-kommissionens paket för cirkulär ekonomi.

När och var startade projektet?

 

Projektet startade i Finland 2016 på initiativ av Sitra. Den första färdplanen offentliggjordes senare samma år.

 

Var finns projektet idag?

 

Efter den första färdplanen i Finland har flera europeiska länder börjat utarbeta sina egna nationella färdplaner. Efter publiceringen av Så skapas en nationell färdplan för cirkulär ekonomi, publicerad i samband med WCEFonline (ett toppevenemang i den cirkulära ekonomin som organiseras av Sitra hösten 2020), finns nu instruktioner för att skapa en färdplan tillgängliga för alla.

 

Vilka är era målgrupper?

 

Offentlig förvaltning, näringslivet och kontaktytor med konsumenter. Aktörer inom den privata respektive offentliga sektorn.

Färdplanen för en cirkulär ekonomi sammanför olika nyckelintressenternas åsikter om hur man ska gå mot en cirkulär ekonomi. Myndigheter, kommuner och städer, företag och konsumenter har alla sin egen roll att spela när det gäller att främja den cirkulära ekonomin.