CitiCAP – resor och handel samskapas med medborgarna

Projektet främjar hållbart resande i Lahtis. Bland andra åtgärder, såsom en öppen mobilitetsdataplattform och en SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan, plan för hållbar urban förflyttning), utvecklar projektet en modell för personlig CO2-handel vid resor samt en mobilapp för invånarna som möjliggör realtidsspårning och visualisering av ens reserelaterade ekologiska fotavtryck.

Lahti är den första staden i världen som pilottestar en sådan app. CitiCAP-appen gör det möjligt att engagera medborgarna och bidrar till att förändra deras resebeteende. Genom att göra mer hållbara reseval tjänar användaren virtuella euro som på en marknadsplats byts mot kommunala tjänster eller rabatter på lokala företag.

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

 

Att främja hållbart resande genom att engagera stadens invånare.

 

När och var startade projektet?

 

I Lahtis, januari 2018.

 

Var finns projektet idag?

 

Tjänsten har lotsats i Lahtis. Vi delar med oss av våra lärdomar till andra städer för att uppmuntra dem att utveckla egna pilotprojekt för CO2-handel.

 

Vilken är er målgrupp?

 

Invånarna i Lahtis.