EcoDesign Circle Roadshow

Cirkulär ekonomi och ekodesign handlar om smarta, innovativa och hållbara designlösningar med minimal eller obefintligt avfall när en produkt konsumeras.

En utställning som har producerats gemensamt av designcentrum från flera Östersjöländer samt tyska miljöbyrån, visar framgångsrika exempel på ekodesign för att inspirera andra designer och konsumenter. Med utställningen främjar Interreg-projektet EcoDesign Circle den möjligheten att utöka samarbetet i Östersjöregionen förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt Europa.

 

Boxar fulla av bra idéer

Fem träboxar, sex Östersjöländer, trettio bra exempel … Det kan summera vandringsutställningen ”Reconsider Design”, producerad av partnerna i Interreg-projektet EcoDesign Circle. Utställningen ger ökad medvetenhet om den roll som designer spelar när de bestämmer en produkt eller tjänsts miljöpåverkan – och ansvaret som kommer med det.

Vissa av boxarna öppnar sig i en Z-formad vikningsskärm för att visa ekodesignobjekten inuti, andra blir till bord och stolar. Var och en innehåller en aktuell samling av goda ekodesignsexempel och representerar ett tema; utbildning och lek (Learning & Playing), konsumtion och förtäring (Consuming & Eating), utveckling och mobilitet (Enabling & Moving) och klädsel och användning (Dressing & Wearing).

Dessa goda exempel kommer från Östersjöregionen; Sverige, Polen, Tyskland, Litauen, Finland och Estland, och uppmuntrade, motiverade och inspirerade till att skapa hållbart utformade produkter, tjänster och koncept.

Läs gärna mer om utställningen i Interreg Baltic Sea Regions artikel (på engelska), ”Ecodesign on wheels – inspiring stories to reconsider design”.

© IDZ | Kühnapfel Fotografie
© Lithuanian Design Forum 2018
© Lithuanian Design Forum 2018
© Lithuanian Design Forum 2018
© Lithuanian Design Forum 2018
© Conrad Dorer
© Gdynia Design Days 2017 | Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk
© Gdynia Design Days 2017 | Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk
© Gdynia Design Days 2017 | Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk
© Gdynia Design Days 2017 | Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk

© Gdynia Design Days 2017 | Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk

 

Utställningskataloger

Nedan kan du ladda ner hela utställningskatalogen på engelska. Utställningstexterna finns även översatta till svenska, tyska, litauiska och polska, alla möjliga att ladda ner nedan.

Nedladdningsbara kataloger

Reconsider Design | Fullständig utställningskatalog (Engelsk version) (4.9 MB)
Reconsider Design | Utställningskatalog (Svensk version) (700 KB)
Reconsider Design | Utställningskatalog  (Tysk version) (700 KB)
Reconsider Design | Utställningskatalog  (Litauisk version) (700 KB)
Reconsider Design | Utställningskatalog  (Polsk version) (700 KB)
Reconsider Design | Workshopmanual | (Engelsk version) ’Sustainability in Everyday Life’ – Workshop for Primary School Children (2.4 MB)