Houdini Sportswear

Houdini Sportswear är ett svenskt företag som gör utomhusprodukter på ett hållbart sätt.

Houdini har ändrat majoriteten av sina produkter från en linjär produktionscykel till en cirkulär där varorna kan återvinnas i ett slutet system. För att förlänga produktens liv och vara resurseffektiv har Houdini något de kallar Re-projekt där de erbjuder reparationer, second hand, att hyra kläder samt återvinning.

 

Circular economy — Increased profit with innovative methods

 

Vision by a circular changemaker