SUSTAINORDIC – en plattform som för policy framåt

SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk som syftar till att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s Globala Mål 12 i Agenda 2030. Initiativet utgår ifrån ett gemensamt manifest med tolv underliggande delmål. Manifestet uttolkar Mål 12 till mer konkreta handlingspunkter, som resonerar med nordiska värderingar och kultur.

 

Vad är projektets målsättning?

 

Syftet med nätverket är att samla in och sprida nordiska exempel på best practice inom hållbar produktion och konsumtion internationellt, samt att vitalisera utvecklingen av nationell politik på området.

 

När och var startade projektet?

 

Projektet grundades 2015 med stöd av Nordiska ministerrådet. SUSTAINORDIC är ett samarbetsnätverk mellan sex nordiska design- och arkitekturinstitutioner. Projektägarna är ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design) och Form/Design Center, våra partners är DOGA (Norge), DAC (Danmark), Design Forum Finland och Iceland Design and Architecture.

 

Var genomförs projektet?

 

The Nordic Report, som är huvudresultatet i SUSTAINORDIC-projektet, finns tillgänglig för målgruppen på global nivå.

 

Vilka är era målgrupper?

 

Målgruppen för The Nordic Report inkluderar internationella beslutsfattare inom politik och näringsliv samt inom design, arkitektur, media, kultur, utbildning och forskning.