Zero Waste Scotland

Zero Waste Scotland är en ideell miljöorganisation som finansieras av den skotska regeringen och den europeiska regionala utvecklingsfonden (European Regional Development Fund). Vi finns till för att inspirera Skottland till en ansvarsfull resursanvändning. Vårt fokus ligger där vi kan ha störst inverkan på klimatförändringarna. Genom evidens och insikt informerar vi politiker och motiverar individer och företag att anamma en cirkulär ekonomi, med de miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar det medför.

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

Att krympa efterfrågan på råvaror och energi och maximera livslängden på produkter och material så att utsläppen minskar avsevärt.

Var och när startade projektet?

År 2014 i Skottland.

Var finns Zero Waste Scotland idag?

I Skottland, Storbritannien.

Vilka ingår i er målgrupp?

Som individ har du makten att förändra ditt land och hela världen! Om man förstår sin roll och gör sina val på informerade grunder så kan man göra skillnad. Så alla ingår i vår målgrupp!