EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Detta leder i sin tur till att företag skapar metoder som drar fördel av ekodesign.

I projektet är vi övertygade om att ekodesign är en hållbar och inkluderande design som gynnar människor och miljö. Vi arbetar för en omställning till en cirkulär ekonomi som skapar arbetstillfällen för framtidens marknader.

image

Nedladdningar

Målet är att bygga en operativ modell och ett kompetensnätverk baserat på cirkulär ekonomi, ekodesign och hållbarhet. Dessutom ska vi öka möjligheterna för ekodesign och utöka samarbetet mellan designorganisationer och små och medelstora företag i Östersjöregionen.

EcoDesign Circle är ett treårigt projekt som drivs av designorganisationer och universitet från Sverige, Tyskland, Estland, Litauen, Polen och Finland. The Federal Environment Agency i Tyskland leder projektet som finansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region Program. Det svenska initiativet är representerat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som samarbetar med Green Leap på KTH.

 

     SVID logo

Besök EcoDesign Circles webbplats