Användning

Design för att underlätta underhåll, reparation, uppgradering och anpassningsbarhet. Arbeta för effektivitet vid användning och underhåll men även optimering av initial livslängd. Och tänk på återanvändning, glöm inte bort produktens nästa liv!

Användar- och miljövänliga produkter: bevara och förläng vad som redan finns tillverkat

 1. Övertygande design
  Förstå hur du kan öka människors förmåga och motivation att göra hållbara handlingar.
 2. Design för enkelt underhåll och reparation
  Optimera och förläng livslängden genom att erbjuda produkter som är multifunktionella, lättskötta och enkla att reparera. Maximera produkters funktion och säkra bästa möjliga service.
 3. Användningseffektivitet
  Designa produkter som kräver färre resurser under användning. Energieffektivitet: en stor källa till miljöpåverkan är energin som förbrukas under produktens användning. Säkerställ att produkter förbrukar färre resurser, orsakar mindre föroreningar och avfall när de brukas av slutanvändaren.
 4. Design för uppgraderbarhet och anpassning
  Möjliggör framtida expansion och modifiering. Ökad produktlivslängd –håll produkten vid liv längre genom modernisering och möjliggör för personalisering.
 5. Produkt som tjänst: förlängd produktlivslängd – leasa – hyra – dela
  Dela plattform, hyr ut, byt, gemensam konsumering, molntjänster etc.
  Produkt som tjänst – tjänstebaserade affärsmodeller.
 6. Återanvänd
  Fundera över ett andra liv och alternativa användningsområden för produkten. Kan ttill exempel gamla telefoner fungera som inbrottslarm? Sikta på andrahandsmarknader.

The Use Wheel infographic

 Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

Nedladdningar

Relaterat innehåll