Design

Ett människocentrerat designsynsätt syftar till att förstå användarnas behov och miljöpåverkan. Inom detta synsätt definierar du problemet genom att titta på hela systemet. Livscykeltänkande med andra ord.

Ett helhetssystemtänk

Vi kan se våra egna kroppar som flera delsystem beroende av varandra, system som alla behöver omsorg för att fungera optimalt. Börjar man ignorera eller missköta ett system når man småningom en vändpunkt där hela systemet kollapsar och vi dör.

Samma analogi kan appliceras på komplexa mekaniska och tekniska lösningar. Ta en bil som exempel, med sin styrning, kraftöverföring och drivanordning, bromsning, utsläpp- och bränslesystem. Bilen kan vi köra länge utan att ta större hänsyn till de olika delsystemen. Till en kritisk punkt där maskineriet bara stannar. Den kritiska gränsen för delsystemfel är nådd och att putta eller bogsera bilen är nu det enda sättet att flytta bilen.

Detta är i grunden samma princip som med miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska system, högt beroende av varandra. Resiliensen hos ekosystem och sociala konstruktioner är i sig svår att förutsäga eftersom att de är levande system, inte maskiner som uppför sig på ett förutbestämt och konstruerat sätt. Därmed är det mycket viktigt att lösningar inte tas fram för att exploatera enskilda attribut utan att förstå konsekvenserna för systemet i stort.

Systemövergripande livscykeltänkande

Den grundläggande principen vid ett cirkulärt systemtänk är att allt är sammankopplat. Att ekodesigna en produkt innebär att göra den önskvärd för människor samtidigt som man tar hänsyn till hela livscykeln genom att tillämpa miljökriterier i alla stadier.

Att förlänga en produkts livslängd handlar om mer än bara återvinning. Det handlar om att bevara produktens ursprungstillstånd i så stor utsträckning som möjligt över tid. Detta genom till exempel längre användning, reparation, uppgradering, renovering eller ombyggnad. Ekodesign som tillvägagångssätt kan delas in i sju steg som guidar genom både design och tillverkning av hållbara produkter.

System Wide Life Cycle Thinking infographic

Uppdaterad version av Walter R. Stahels Life Cycle Thinking, av Tapani Jokinen.

 

Designhjulet: helhetssystemtänkande

 1. Börja med människan – designa för ett syfte
  Applicera ett människocentrerat designsynsätt för att förstå användarnas behov och beteende. Utforska användarens motivation, utmaningar och behov. Identifiera partners att samarbeta med och förstå deras behov. Förtydliga och förenkla funktionerna och gör detta värdefullt och något användarna önskar.
 2. Systemdesign
  Designa för cirkulära värde- och distributionskedjor. Definiera problemet genom att överskåda hela systemet med livscykeltänkande i åtanke (closed-loop industry).
 3. Design och innovation – ny konceptutveckling
  Planera för att det ska kunna adderas nya sätt att använda och återanvända produkten redan i designfasen, inom såväl produkt som tjänstedesign. Använd tekniska och sociala innovationer för att sluta cyklerna.
 4. Digitalisering
  Infoga digital teknologi och öppna innovationsplattformar. Samarbeta för att skapa gemensamt värde. Spåra och optimera resursanvändning och stärk kopplingen mellan aktörer i leverantörskedjan genom digitalisering, online-plattformar och teknologi.
 5. Ompröva affärsmodellen
  Arbeta mot nya cirkulära affärsmodeller, baserade på interaktion mellan produkter och tjänster – produkt som en tjänst. Upptäck ekonomiska affärsmodeller och förstå mänskligt beteende.

Design Wheel infographic

Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

SparaSpara

SparaSpara

Nedladdningar

Relaterat innehåll