Distribution

Distribution har stor påverkan på en produkt eller tjänsts ekologiska fotavtryck. Optimering av distributionssystem och transportinfrastruktur, återanvändbara förpackningar och minskat förpackningsavfall kan skapa en enorm skillnad. Sikta mot en fullt cirkulär leveranskedja.

Cirkulär leveranskedja

 1. Hållbar distribution
  Förbättrad logistisk transport och frakt av varor mellan leverantör och köpare med lägsta möjliga miljö- och samhällspåverkan. Detta innefattar hela distributionsprocessen från lagring, orderhantering, packning, förbättrad fordonslastning, leverans till kund eller köpare samt ta att tillbaka förpackningen.
 2. Optimering av transportinfrastruktur
  Genom närproduktion och -distribution kan man reducera sträckan som en produkt färdas. Lokaliserade leveranskedjor, byte från vägar till räls eller från flyg till båt. Optimering av fordonens lastning och implementering av intelligenta transporthanteringssystem. Överväg renare, mer energieffektiva och än mer flexibla transportlösningar. Använd fordon som har så när nollutsläpp som möjligt, elbilar, drönare och självkörande bilar.
 3. Försäljning och marknadsföring
  Lägg vikt vid grön marknadsföring för att generera och öka hållbara inköp.
  Utmärk er som företag, var tydlig med att kommunicera ert ställningstagande – ”Hållbarhet är kvalitet som ger dina kunder en bättre upplevelse”, använd storytelling. Hållbar detaljhandel och Point of Sale.
 4. En genomgående cirkulär leveranskedja
  Samarbete i leveranskedjan är viktigt – både upp och nedströms. Tänk hela leveranskedjan, värdekedjan och nya affärsmodeller. Använd omvänd logistik där använda förpackningar återtas likväl som osålda och uttjänta produkter. Detta genererar material och komponenter som blir tillgängliga för återanvändning eller återvinning.

Circular Supply Chain infographic

Hållbara förpackningar

 1. Vilken typ av förpackning behövs?
  Förstå behoven hos kund, försäljning och transport, hela leveranskedjan. Ta med funktion och varumärke i beräkningen.
 2. Välj rätt material
  Reducera, minimera och optimera förpackningsmaterialet. Reducera förpackningsavfall, använd återvinningsbara lättviktsmaterial och bionedbrytbara och komposterbara material samt förnybara resurser. Undvik blandat material eller komposit och kontrollera materialföroreningen (toxicitet).
 3. Reducera komponenter vid packandet
  Eliminera onödiga förpackningar, extra boxar eller lager. Behöver produkten primära, sekundära och transportförpackningar? Minimera materialanvändning, vikt, storlek och dimensioner.
 4. Återanvänd
  Använd material om och om igen när det är ekonomiskt genomförbart och återanvänd förpackningar. Kan samma förpackning användas för andra produkter? Gör förpackningarna funktionella och värdefulla för ytterligare användning, till exempel förvaring av accessoarer, delar och så vidare.
 5. Innovation
  Använd nya framväxande teknologier och material. Tänk funktionella och smarta förpackningar, till exempel att de kan vara spårningsbara genom IoT (Internet of Things).
 6. Efter användning
  Återanvändningsbara förpackningar och återvinningsbara, energisnåla material, energiåterhämtning. Förpackningar som kan vikas samman för att spara utrymme.

Sustainable Distribution Packaging Wheel infographic

 Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

Relaterat innehåll