Försäljning och marknadsföring

Att arbeta hållbart med försäljning och marknadsföring ställer krav på hur ni uppmanar kunden att använda en produkt.

Till att börja med, se till att ha en kommunikationsplan färdigställd för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är sammankopplat till den övergripande strategin. Med detta färdigt kan ni fokusera på en sund plan för marknadsföring och försäljning.

Var transparenta vad gäller hur era produkter eller tjänster är designade. Uppmana målgruppen att handla ansvarsfullt genom att välja det bästa alternativet för sitt behov om ni erbjuder olika lösningar. Utbilda dem i hur de förlänger produktens livslängd samt i vad de kan göra med den efter användning och hur den bäst återanvänds.

Erbjud hållbara leveransalternativ och förklara vilken inverkan de har genom att kommunicera skillnaden i koldioxidutsläpp som de olika alternativen ger.

Relaterat innehåll