Material och delar

Vilket material som är optimalt för en minskad miljöpåverkan beror på flera faktorer. Användandet av färre komponenter, delar och material är några exempel. Återvunna, grönare material som håller länge är ett annat exempel. Dessutom är det av stor vikt att dra ned på material- och energianvändningen genom hela livscykeln och inte minst att utesluta farliga ämnen.

Materialeffektivitet: minskning av materialanvändning genom tillämpning av smarta produktionstekniker, utformning av långvariga produkter med mindre material. Design för att minimera materialanvändning: minska mängden material som används under produktens livscykel är en effektiv metod för att minska miljöpåverkan. Dessa första steg är optimalt för en cirkulär inställning.

Material för design med låg påverkan/hållbara material

 1. Användning av smarta gröna material
  Förnybara, återvunna material. Designa för materialanvändning med minskad klimatpåverkan i tillverkning, användning och avlägsnande. Designa för återvinningsmöjligheter.
 2. Användning av färre material, delar och komponenter
  Modulering/standardisering. Designa för att minska mängden material som behövs vid produktframställning. Minskning av materialanvändning samt återbruk av komponenter. Märkning för att identifiera material. Minskning av råmaterial.
 3. Materialegenskaper
  Använd starkare långvariga material, som åldras med värdighet. Lättvikt, minskning av vikt och storlek. Slitstarka, oförstörbara strukturer. Stöt-, vatten- och dammtätt.
 4. Materialhälsa
  Rena material, avlägsnande av farliga ämnen. Säkert vad gäller tillverkning och användning.
 5. Material med lågt energiinnehåll
  Använd komponenter med låg energiförbrukning genom hela livscykeln, även i användningen.
 6. Hållbar tillverkning
  Smarta produktionstekniker. Minska komplexiteten. Optimerade leverantörskedjor och minskade (transport)volymer.

The Materials Wheel infographic

 Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

Läs mer om hållbara material

Relaterat innehåll