Produkt

Designa för lång livslängd och tillit, lätt att sköta och att reparera. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till: modularitet för att kunna upgradera, standardisering och kompatibilitet.

Design för livslång hållbarhet innebär utformning för att få ut det mesta av en produkts material och energi genom att förlänga dess livslängd. Att förstå materialflödet hos en produkt kan hjälpa dig att ta hållbara beslut som har inverkan på produktens hela livscykel. Lär dig de grundläggande principerna för att optimera en produkts livslängd, hur du väljer rätt strategi och hur du får ”stakeholder buy-in”.

Olika livslängd för olika delar

Bildkälla: Autodesk

Hållbar produktdesign

 1. Design för produkttillgivenhet och förtroende
  Skapa produkter som folk älskar, uppskattar och har förtroende för under en längre tid. Tidlös klassisk design: vara praktisk och passar ett syfte och människors behov. Ökad personalisering samt optimering av initial livstid.
 2. Design för livslängd
  Designa för lättskötthet och reparation med en stark kund till tillverkare-relation. Utvecklande av produkter som tål slitage utan att gå sönder. Design för hållbarhet – produkter som håller längre.
 3. Modulär design
  Den modulära designen av en produkt, understödd av open source som tillvägagångssätt, innebär att produkter inte bara är modulära och återanvändbara, de är dessutom modifierbara. Gå över till open source-modularitet och driv på omställningen mot en cirkulär ekonomi.
 4. Design för standardisering och kompatibilitet
  Skapa produkter med komponenter och gränssnitt som passar även övriga produkter. Det ökar dessutom livslängden och flexibiliteten hos produkten. Tänk på framtida uppgraderingsmöjligheter och kompatibilitet med det som varit tidigre.
 5. Design för demontering
  Designa för isärtagning, dekonstruktion och reparabilitet. Tänk omvänd sammankopplingsteknik (tillexempel skruvar istället för lim) och märkning av delar.

The Product Wheel infographic

Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

Nedladdningar

Relaterat innehåll