Tillverkning

Optimerade processer för att minimera negativ miljöpåverkan. I korthet: spara energi och naturresurser, återtillverkning, reparation och demontering samt industriell symbios.

Hållbar tillverkning är den framställning av produkter som använder en process som minimerar negativ miljöpåverkan, sparar energi och naturresurser, är säker för de anställda, samhället och konsumenterna. Det övergripande målet med hållbar tillverkning är att få en bild av hela produktionscykeln och dessutom optimera livscykeln för tillverkningssystem, produkter och tjänster. En hållbar tillverkning genererar inte bara mer hållbart framställda produkter utan också tillverkningsprocesserna blir mer hållbara. Vilket ökar verksamhetens totala, samhälleliga och miljömässiga fördelar.

Hållbar tillverkning: Closed looped industry

 1. Hållbar tillverkning
  Optimerade processer som minimerar negativ miljöpåverkan; sparar energi och naturresurser. Ökar också produktsäkerheten och säkerheten för de anställda och samhället.
 2. Optimering av produktionsprocesser och -tekniker
  Optimerad produktion och drift genom kontinuerlig förbättring av prestanda. Produktionskvalitetskontroll och färre produktionssteg. Tillverkningsinnovationer, IOT, automatisering, 3D-utskrift. Lägre produktions- och arbetskostnad samt högre effektivitet.
 3. Ökad energieffektivitet
  Låg, ren och förnybar energiförbrukning. Minskad energianvändning under produktionen.
 4. Generera mindre mängd förorening, utsläpp och avfall
  Lägre kostnader för avfallshantering. Renare och säkrare arbetsmiljö.
 5. Industriell symbios
  Industriell symbios försöker efterlikna hållbara naturliga cykler genom industriella nätverk, där allt bortkastat material från en verksamhet blir till en resurs som kommer till användning hos andra. ”Industri 4.0”-produktionssystem skapar ny tillverkningsorganisering.
 6. Designa för återtillverkning
  Demontera till användbara delar som kan återanvändas direkt i en annan produkt. Förbättringar kring montering, reparation, ombyggnad och demontering.

The Manufacturing Wheel infographic

 Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.

Relaterat innehåll