Uttjänta produkter – oändlig återvinning

Det sista steget i ekodesignhjulet. Här behöver vi tänka på saker som att optimera systemen för uttjänta produkter, take back-program, återställning och återvinning. Andra faktorer är sophantering, design för ned- och ommontering, dematerialisering, upcycling och omvänd logistik.

Använd avfall som en resurs

 1. Återvinningsbara material
  Designa för att använda organiska, återvinningsbara, förnybara, giftfria och återanvändningsbara material.
 2. Designa för ned- och ommontering
  Säkra att produkter och delar enkelt kan separeras och ommonteras. Designa för snabb nedmontering till separata komponenter för en snabbare processessering vid återvinningen.
 3. Designa för insamling av uttjänta produkter och take back-program
  Inkludera ekomärkning och guidning om hur man återvinner. Använd förbetalda retursedlar.
 4. Fullt cirkulär leveranskedja
  Ta hänsyn till hela leveranskedjor såväl som värdekedjor. Slut industricykler med hjälp av industrisymbios.
 5. Upcycling
  Omvandla biprodukter eller överblivet material till nya material eller produkter av bättre kvalitet eller för ett bättre miljömässigt värde. Använd omvänd logistik.
 6. Uttjänta produkter – avfall
  Återställ och återvinn – se över sophantering och energiåterbruk. Optimera återvinningsvägarna för en hög återvinningstakt. Håll koll på avfallet och vidta åtgärder för att stävja olaglig export.

The Recycling Wheel infographic

 Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede.