Goda exempel

Hur har andra lyckats göra den linjära och föråldrade affärsmodellen till en hållbar och cirkulär sådan? Hur har de blivit framgångsrika och vad har de uppnått? Och vilka politiska ramar och samarbetsmodeller på lokal, nationell eller till och med internationell nivå, har bidragit till detta?

Vi har samlat inspirerande exempel med fakta, intervjuer och filmer. Alla är (ännu) inte välkända men imponerar likväl på olika vis. De här exemplen är representativa för vad som händer i olika hörn, eller vikar, av Baltic Sea region, och i somliga fall även utanför.

Inspireras, diskutera, och insup energin och hållbarhetambitionerna från dessa exempel, företag och modeller – och varför inte bidra med ditt eget?