Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. I dagens etablerade ekonomiska system produceras, används och slängs varor. Det utgör en linjär ekonomi där flödet har en tydlig början och ett tydligt slut. En cirkulär ekonomi fungerar helt annorlunda.

Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Alla produkter tillverkas så att de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Biologiskt material utgörs av giftfria, rena flöden och tekniskt material utformas så att det blir en resurs för industriell återanvändning. Målet är att inte behöva slänga någonting och på så sätt minska behovet av att ständigt köpa in nya råvaror samtidigt som produktion och transporter sker med förnybar energi på ett optimalt sätt.

Linear vs circular economy infographic

Dessa grundläggande principer utgör en ram som väver samman metoder och arbetssätt hämtade från till exempel cradle-to-cradle, biomimik, industriell symbios, ekosystemtjänster, kollaborativ konsumtion och givetvis, både etablerade och nya metoder inom återvinning och återanvändning av avfall.

Den cirkulära ekonomin utgör ett markant annorlunda sätt att göra affärer, vilket tvingar företag att tänka om, allt från hur de utformar och tillverkar produkter till sina relationer med kunderna. En av de största skillnaderna utgörs just av att kunden inte längre är konsument, utan brukare av en funktion. Detta ställer helt andra krav på näringslivets förmåga att bygga upp långsiktiga relationer i sina affärsmodeller. Fördelen är att företagen gynnas av varandras framgång i denna kaskad av olika kretslopp.

Att ställa om systemet är en enorm utmaning, men det innebär också nya möjligheter när infrastruktur, energiutvinning och produktion ska anpassas för att passa in i en cirkulär ekonomi. En del affärsmodeller är enklare än andra att börja med. Till exempel leasing av produkter istället för att köpa (alltifrån jeans till lastbilar), företag som tar tillbaka och renoverar sina egna produkter för att sedan sälja dem i varuhuset på en egen avdelning, peer-to-peer modeller, företag som hittar på nya sätt att förlänga livslängden på produkter eller komponenter, att finna mervärde i avfall eller att designa för cirkulärt bruk.

I slutändan handlar det om att uppmuntra kommande generation att tänka och designa på ett nytt sätt och använda ett cirkulärt ekonomiskt system för att bygga en bättre framtid.

Den cirkulära ekonomins fyra loopar

Cirkulär ekonomi går helt och hållet ut på att bibehålla värdet hos en produkt. Ju bättre produkten bevaras, desto mer värde behåller den.

Circular Economy Four Loops Infographic

Bildkälla: Ethica, Anne Raudaskoski

Life cycle thinking – tre huvudprinciper

  1. Inget avfall
  2. Underhåll av värdet
  3. Överväg de ekonomiska förutsättningarna

Intresserad av mer information eller goda exempel på cirkulär ekonomi i praktiken?

Besök Ellen MacArthur Foundations webbplats

Relaterat innehåll