FN:s globala mål för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Målen syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen och innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Globala målen för hållbar utveckling

Alla de 17 målen har specifika delmål som ska uppnås inom de kommande 15 åren. Läs mer om målen på FN:s webbplats.

Relaterat innehåll