Vad är hållbar utveckling?

I stort kan man säga att hållbar utveckling är en process som syftar till mänskligt välbefinnande och en fungerande ekonomisk utveckling – i balans med jordens ekologiska system. För att lyckas med denna nödvändiga och samtidigt utmanande förändring är det av största vikt för alla att ta sitt ansvar och göra vad som är möjligt ur deras perspektiv.

Hållbar utveckling beskrivs vanligtvis som att hitta en balans mellan ekologi, ekonomi och samhälle – tre områden beroende av varandra i ett komplext system. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att varken samhälle eller ekonomi skulle existera utan ekologisk mångfald.

Infographic to descibe the balance between ecology, economy and society

Bildkälla: Learning Factory. Copyrights © 2017. Tapani Jokinen. Max Marwede

Som designer finns det stora möjligheter att påverka utvecklingen, men det underlättar alltid om designbranschens arbete görs i samarbete med regering, företag och konsumenter. När aktörer inom olika kompetens- och ansvarsområden kommunicerar med varandra kan kunskapsutbyte ofta leda till en ökad förståelse.

”Hållbar utveckling är utveckling som möter samtidens behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina behov” – Bruntlandkommissionens definition från 1987

 

Människa + miljö + ekonomi = hållbar utveckling

En designer behöver inte bli expert på miljö och samhällsfrågor för att göra skillnad. En grundläggande förståelse och medvetenhet inom dessa områden ökar däremot förmågan att göra rätt från början.

People + Planet + Business = Sustainability

Bild modifierar utifrån John Elkingtons Triple bottom line 1997, Three pillars for eco-design (© Tapani Jokinen)

Människa: Förstå intressenternas behov
Syftar på sociala, rättvisa och fördelaktiga affärsmetoder mot arbete, intressenter samt regionen och samhället där företaget bedriver verksamhet. Inom designprocessen tar man hänsyn till behov, huvudverksamhet, miljöer, användarsituationen, samarbetspartners och intressenter.

Miljö: Designa miljövänliga lösningar
”Miljö” är det perspektiv som berör våra naturliga system. Verksamheten strävar i största mån efter den naturliga ordningen eller åtminstone efter minimal skada och minimerad miljöpåverkan. Miljöperspektivet stödjer utformningen av en miljövänlig lösning som integrerar ett livscykeltänk med mål att minimera företagets miljöpåverkan.

Ekonomi: Skapa fördelar för ekonomi, samhälle och miljö
Vinsten är det ekonomiska värde som organisationen skapat för värdsamhället. Verksamheten/verksamhetsmodellen tar hänsyn till samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Källa: SEOS idékort för positiv påverkan: ett metodiskt tillvägagångssätt för användarcentrerad hållbar design.

Relaterat innehåll