Cradle to Cradle

Principen om Cradle to Cradle (Vagga till Vagga) handlar om att vår samhälls- och produktutveckling har mycket att vinna på att likna ekologiska system där energi och material ”brukas” effektivt och cykliskt istället för att ”förbrukas” och generera avfall.

Metodiken utvecklades av professor Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem. Praktiskt innebär Cradle to Cradle-metodiken att produkter designas så att alla olika material kan klassificeras in i två övergripande cykliska system:

Biologisk cykel

Till denna cykel hör material som naturligt kan brytas ned och återföras direkt till det ekologiska systemet. Exempel på material är naturliga fibrer och bioplast.

Teknologisk cykel

Metaller och oljebaserade plaster, men även kemikalier, är exempel på värdefulla material som kan återvinnas eller återanvändas till samma eller bättre kvalitet i slutna system om de inte blandas.

Relaterat innehåll