Hållbarhet och kommunikation

Att sikta mot hållbara lösningar och lyfta det cirkulära arbetet hjälper dig att bygga ditt varumärke. Värdera dina olika handlingar och avsikter innan du lyfter fram dem i din kommunikation, detta för att undvika greenwashing.

Var inte rädd för att berätta om ditt hållbarhetsarbete. Var öppen med dina mål och vad du gör för att vara så hållbar som möjligt, det kommer att gynna ditt varumärke. Låt din målgrupp veta varför du gör det här och varför hållbarhet är viktigt för dig.

Berätta om din strategi som en del i ditt övriga kommunikationsarbete. Hitta fokusområden för att kommunicera vad som betyder mest i hållbarhetsprocessen.

Greenwashing

Att överdriva hållbarhetsarbetet eller dölja sämre delar av verksamheten kan resultera i en negativ kritikstorm. Detta kommer att slå tillbaka på verksamheten och det kan bli svårt att återställa skadan. Det är istället bättre att vara öppen med vad som behöver förbättras på hållbarhetsområdet. Genom att vara det blir det svårt för andra att anmärka på det. En ytterligare positiv aspekt är att det nu finns utrymme att faktiskt berätta om de saker som du arbetar hårt med att förändra.

Transparens och ett intresse för att kommunicera hållbarhetsarbetet underlättar för att undvika att en extern utredning orsakar en kris. Förhoppningsvis har dessa insikter redan framkommit vid en internrevision och därmed finns möjligheten att korrigera och fortsätta arbetet på detta område.

Strategi för hållbarhetskommunikationen

Säkerställ att det finns en seriös och ambitiös strategi för verksamhetens hållbarhetsarbete, och kommunicera vad man gör på området. Vänta inte till att du är ”färdig” utan det är precis som med resten av verksamheten, det är ett fortlöpande arbete. Berätta därför om de olika målen och den fortsatta utveckling som verksamheten ständigt når under arbetets gång. Kunderna kommer att uppskatta detta och det kommer att bygga varumärket samt öka försäljningen.

  • Vision – berätta för målgruppen vad du vill nå
  • Varumärkesutveckling – bygg ditt varumärke med känslor som spelar roll
  • Berättelser – använd storytelling, din hållbarhetsresa kommer att påverka människor

Relaterat innehåll