Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys (LCA) används för att identifiera miljöpåverkan för befintliga och planerade produkter, tjänster och tillverkningsprocesser och identifiera strategiska förbättringsmöjligheter.

Med detta verktyg kan man analysera exempelvis energitillgång, utsläpp av giftiga ämnen och resursanvändning i alla livscykelsteg av en produkt, från uttag av råmaterial till dess att den inte används längre och slängs bort eller återvinns.

Att kartlägga miljöpåverkan av en produkt eller tjänst är mycket komplext och varierar beroende på lokala omständigheter. Men en LCA kan ändå ge en fingervisning om hur mycket produkten påverkar, var den påverkar och vad som kan vara mest strategiskt och kostnadseffektivt att förändra för att minska miljöpåverkan och i många fall även minska kostnader.

Det finns mer eller mindre avancerade varianter av LCA-verktyg och vilken man bör använda beror på hur komplicerad produkten är och hur resultatet ska användas. Om analysen ska ge en fingervisning om var den största miljöpåverkan ligger går det bra att använda en enklare metod (Eco Indicator 99, ECO Scan 3.0 och Eco-it). Ska resultaten däremot användas i produktutveckling, som underlag till certifiering eller marknadsföring bör produkten genomgå en grundlig analys som kräver viss förkunskap i SimaPro® eller motsvarande program.

Gratis LCA-verktyg för nybörjare

Beräkna ditt ekologiska fotavtryck

Nedladdningar

Relaterat innehåll