Om guiden

Hållbarhetsguiden erbjuder stöd genom att samla information, metoder och goda exempel på hur man kan använda design för att nå en hållbar affär och för en hållbar samhällsutveckling.

Många företag och organisationer vill skapa attraktiva och mer hållbara erbjudanden för sina kunder, men är osäkra på hur det ska gå till. Hållbarhetsguiden ska stödja både designer och uppdragsgivare i det innovations- och förändringsarbete som krävs för att utveckla budskap, produkter, tjänster, processer, system eller miljöer som möter framtidens krav. Hållbarhetsguiden är till för alla som på något sätt arbetar, eller vill arbeta, med design som en metodisk och kreativ process för att skapa nya lösningar. Det handlar om hållbara lösningar som långsiktigt gynnar individen, företaget, offentlig verksamhet liksom samhället lokalt och globalt.

På guiden hittar du information om arbetssätt, tips på verktyg, hållbarhetsexperter och goda exempel på andra som framgångsrikt arbetar cirkulärt. Här kan du söka via en kartfunktion, se utbildande klipp och mycket mer.

Bakgrund

Hållbarhetsguiden utvecklades inom ramen för SVIDs projekt Miljödrivna marknader och lanserades första gången 2009. Projektet finansierades då av Tillväxtverket för att 2012 utvecklas vidare i ett samarbete mellan SVID och Green Leap på KTH. Genom Hållbarhetsguiden vill vi skapa ökad förståelse för och användning av hållbarhetstänkande i kombination med design för att utveckla hållbara affärer och arbeta med cirkulär ekonomi.

Utveckling

Hållbarhetsguiden är sedan 2017 vidareutvecklad som en del i EcoDesign Circle, ett treårigt EU-projekt med syftet att öka kunskapen om ekodesign hos regionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. I samarbete med designorganisationer från Tyskland, Finland, Estland, Litauen och Polen har SVID utvecklat nya Hållbarhetsguiden. Detta har skett i nära samarbete med IDZ – International Design Center Berlin och medskapande med användare.

Kontakt

Har du frågor eller tips till Hållbarhetsguiden? Välkommen att kontakta oss!
anna.velander-gisslen@svid.se

image