Learning Factory: Introduktion och vägledning i cirkulärt arbete

Ett sätt att överbrygga klyftan mellan miljövetenskap, designtänkande och affärsverksamhet –  lär dig hur man utvecklar cirkulära system som professionell designer, ingenjör eller föreläsare.

Utvecklare och lärare inom design, teknik och företag kan lära sig om miljömässiga, cirkulära system i Learning Factory Ecodesign. I utbildningen arbetar deltagarna genom en human-centrerad miljöprocess och lär sig hur man använder miljömedvetna verktyg och metoder för att minimera miljöeffekterna av produkter och tjänster under deras livscykel. Samt att maximera deras fördelar för verksamheten, användaren och samhället.

Hur utvecklar man cirkulärsekonomiska system?

Utbildningen är baserad på ”learn by doing”. Deltagarna får öva cirkulärt systemtänkande för att lösa en komplex ekodesignutmaning i ett tvärvetenskapligt team. Det innebär att man kommer att använda effektiva ekodesignmetoder för att utveckla en meningsfull produkt eller tjänst för användare, samtidigt som man minimerar miljöpåverkan och utvecklar en affärsmodell för hållbar cirkulär ekonomi. Utöver detta får man insikt i olika tillverkningsprocesser för att ta reda på hur  miljön påverkas i produktionen genom olika designbeslut.

Mer information om Learning Factory

Relaterat innehåll