Lighthousing: sätt upp hållbarhetsvisionen

Vi bör gå från teknologidrivna företag till visionsledda företag. Börja med en vision för vad ni vill ha och ta därefter bort tekniska hinder, ett åt gången, tills att ni nått dit. Detta är att prototypa erfarenheterna och testningen.

Set up the sustainability vision infographic
Metoden Lighthousing hjälper att ta steget från en teknikdriven utveckling till visionsbaserad forskning och utveckling. Sätt en strävan och översätt möjligheterna till relevanta och meningsfulla användarupplevelser för att samverka fram konkreta prototyper som visar tydlig användarnytta. Anpassa till varumärket och sikta mot att påskynda beslutsfattandet och för att flytta nya lösningar och tekniker likväl som att skapa viktiga mål för framtida produkter.

Copyrights © 2017 Learning Factory, Tapani Jokinen, Max Marwede.

SparaSpara