Metoder

Använd ekodesignverktyg- och metoder för att minimera produkters och tjänsters miljöpåverkan över hela livscykeln. Maximera dess fördelar för verksamheten, användaren, samarbetsparter och samhälle.

Företag utvecklar ofta sina egna metoder, checklistor och verktyg för hållbar design inspirerade av de nedan. Vissa av metoderna kan användas direkt i utvecklingsprocessen, medan andra kräver en kurs för att effektivt kunna arbeta med metoden.