Biomimicry – naturen som källa till idéer och smarta lösningar

Konceptet Biomimicry handlar om att imitera naturens 3.8 miljarder år av forskning och utveckling för optimal form, funktion, process, system eller strategi för att finna lösningar på mänskliga utmaningar.

Design har länge inspirerats av naturen och dess former återspeglas i formgivning av produkter. Genom att studera naturens sätt att exempelvis skydda sig mot kyla, vara självförsörjande på energi, samla vatten och optimera användning av resurser så kan begreppet ”inspireras av naturen” få en vidare betydelse.

Biomimicry Designspiral

Detta är ett verktyg som använder naturen som modell och mått i skapandet av system, produkter och tjänster.

Biomimicry Design Spiral
Bildkälla: Biomimicry Institute

Definiera

Ställer man frågan ”Vad vill vi designa?” så är det lätt att man låser in sig, man designar tex. en ny tvättmaskin med lite nya funktioner. Ställer man istället frågan ”Vad vill vi att vår design ska göra?” så kanske det dyker upp helt nya infallsvinklar. Följdfrågan blir då ”Varför vill vi att vår design skall göra det?” Den frågan kan vara bra att ställa för att försäkra sig om att det verkligen är ett behov vi möter eller om vi skapar ett behov.

Biologisera funktion

Efter att ha identifierat de funktioner som design ska lösa så frågar man sig ”Hur gör naturen för att lösa den funktionen? Hur ser omvärlden och systemet ut runt funktionen?”

Upptäck naturens modell

Finkamma litteratur, gå ut i naturen och konsultera biologer och andra naturexperter. Bland annat finns Ask Nature – en wikibaserad databas där du som designer kan få information om hur olika växter och djur löser olika problem.

Sammanfatta naturens strategi

Brainstorma och försök brygga naturens värld till det område som utvecklas. Naturen anpassar sig exempelvis efter sin omgivning. Hur kan en produkt, en tjänst eller en byggnad göra detsamma? Vad behöver en produkt ta hänsyn till för att fungera i det system där den befinner sig?

Efterlikna

Efterlikna naturens geniala lösningar.  Leta efter mönster och kopplingar bland de strategier du hittat och finslipa på de viktigaste lärdomarna som borde genomsyra  din lösning. Utveckla designkoncept baserade på dessa faktorer.

Utvärdera design

Kan designen anpassa sig till sin omgivning och utvecklas?

Källa: Biomimicry Institute

 

Letar du efter mer inspiration?

Relaterat material