Designprocessen

The Design Process infographic

Behov

Förstå

Designprocessen kan användas på allt förändringsarbete, från en organisations verksamhet till en varas utseende och funktion. Vare sig du är ensam innovatör, ett etablerat företag eller en offentlig aktör utgår alltid produktutveckling eller förändringsarbete från behov, oftast mänskliga behov.

Det kan vara behovet att lösa ett nytt problem eller att förbättra något som redan finns.

Att utveckla nya varor eller tjänster kräver att du sätter dig in i den tänkta användaren eller den etablerade kundens sätt att tänka och resonera. Du måste förstå din användare.

I behovsfasen av designprocessen gör du användarstudier och använder de metoder och mallar som hör till den här fasen.

Definiera

När du har samlat in resultaten av användarstudierna som du gjort är det dags att bearbeta informationen och definiera det du vill utveckla, de problem du vill lösa och för vem. Samla din information och kunskap du fått fram på ett relevant sätt för det problemområde du utreder. Sammanställ din kunskap, den ska användas i nästa fas. De krav användaren ställer eller behov användaren har, kan samlas i en kravlista. Fundera inte på lösningar ännu. Att fastna för tidigt i en lösning begränsar dina möjligheter och gör kanske till och med att du utvecklar en dålig lösning på problemet.

Idéer

Idégenerering

Lösningarna ska tas fram först nu i idéfasen. Släpp loss din kreativa förmåga. Se till att få fram så många olika lösningar som möjligt på problemet.

Det finns ett stort antal kreativa metoder och mallar för att generera idéer.

Visualisering och sållning

Nu kan du börja sålla bland de idéer du tagit fram. Vilka idéer löser användarens problem på bästa sätt? Vilka idéer har du kapacitet att ta fram? Vad passar med din affärsidé? Kravlistan kan hjälpa dig att välja mellan idéerna.

I det här stadiet är det dags att ta hänsyn till alla de krav som kan ställas på en produkt. Marknadskrav, juridiska krav, produktionskrav, miljökrav etc. Listan kan bli lång.

Ditt jobb är att få ihop alla krav till en användarvänlig, attraktiv produkt.

Utveckling

Prototypa

Du kanske väljer några idéer för att ta vidare till nästa steg i designprocessen. Det är nu du ska ta fram underlag för att kunna testa dina idéer. Det sker genom visualisering och prototypframtagning. Att skapa prototyper för fysiska varor är lite skilt från att skapa prototyper för tjänster.

Målet med att göra en prototyp är att man ska kunna testa idén på användare.

Tjänster måste prototypas genom olika visualiseringsmetoder eller rollspel. Här finns flera olika verktyg och metoder att använda.

Prototyper av varor ser ut på ett annat sätt. Man börjar kanske med en funktionsmodell, det vill säga något man kan använda och går sedan vidare med att visualisera olika utseenden genom skisser eller utseendemodeller.

För varje modell kommer man närmare målet, en färdig produkt.

Testa

Ett viktigt steg i designprocessen är testningen. För att förstå om du och ditt team lyckats med att ta fram en bärande idé måste den testas på den tänkta användaren eller kunden. Testerna ger svar på om du bör börja om processen eller om du är på rätt väg.

Vill du skydda din idé kan du innan det här stadiet ta ställning till vilken typ av skydd du behöver för din produkt, detta gäller även en vara eller tjänst.

Dokumentera testerna noggrant.

Genomförande

Implementering

Om testet har gått bra och dina användare är nöjda så är det dags att implementera din idé.

Den här fasen innebär ofta stora kostnader i investeringar. Det är här designprocessen visar sin stora nytta. Om du har följt metoden och använt dig av verktygen så kan du vara säker på att produkten, varan eller tjänsten som har utvecklats är värd att sätta i produktion.

Att lansera en produkt på en marknad är det ultimata testet på dess potential. Det är först här priset i förhållande till prestanda testas. Nu får du kvitto på ditt arbete.

Iterera

Dags att utveckla nästa generation av din produkt? Även om du har lanserat en bra produkt så finns det alltid utrymme till förbättringar. När tiden går förändras omvärlden och kundernas beteende.

Då är det bara att börja om från början igen. Gå tillbaka till Förstå.

Lycka till med din produktutveckling och ditt förändringsarbete!

 

© SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 2018

SparaSpara

Relaterat innehåll