Produkter till tjänster

En av hörnstenarna för hållbar utveckling är övergången från resurskrävande produkter till resurssnåla tjänster som ger samma, eller mer värde.

Detta innebär i praktiken en utveckling av nya affärsmodeller som styr och uppmuntrar till att tillfredsställa behov och önskemål på nya sätt. I vissa fall innebär det även förändrat beteende. Ett exempel är musiktjänsten Spotify där en digital tjänst kan fylla samma funktion som en fysisk produkt (tidigare exempelvis cd-skivor). Ett annat exempel är bilpooler där användarna hyr tjänsten att ta sig från ett ställe till ett annat.

Genom att designa tjänsten väl kan vi på detta sätt effektivisera användandet och möta våra behov med färre resurser. Utvecklingen med tjänstedesign kan även leda till att producenter i större utsträckning ansvarar för produktens hela livscykel och omhändertagande. Vilket i sin tur kan medföra att det kommer att vara fördelaktigt att tillverka produkter som är lätta att reparera och återvinna. Det kan även främja produktion av kvalitet, det vill säga att produkten håller längre och skapar en långsiktig attraktivitet.
Redan idag sysselsätter tjänstesektorn fler personer i Sverige än tillverkningsindustrin och står även för en högre omsättning. Vad mer i samhället kan vi Spotifiera?

Relaterat innehåll