ReTuna – Återbruksgalleria – världens första återvinningscenter

ReTuna Återbruksgalleria är världens första återvinningscenter och revolutionerar shoppingen på ett klimatsmart sätt. Gamla föremål får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs återvinns eller återanvänds. Eller så har det producerats ekologiskt och hållbart.

 

Vad är projektets målsättning i en mening?

Kretsloppsparkens (Återvinningscentralen och Återbruksgallerian) stora mål är att minska avfallet i kommunen. Inom det målet ska ReTuna vara en arena för olika verksamheter som vill utforska hållbara och klimatsmarta affärsidéer samt vara en plattform för cirkulär handel och delningsekonomi.

När och var startade projektet?

Den 28 augusti 2015 öppnade ReTuna sina portar för första gången.

Var finns ReTuna idag?

Eftersom ReTuna är ett kommunalägt bolag så finns det bara i Eskilstuna.

Vilka riktar ni er till?

Företagare, konsumenter, näringsliv och privatpersoner.