Mushroom Packaging

Till skillnad från frigolit består Mushroom Packaging av 100 procent biologiskt nedbrytbart och förnyelsebart material som återvinns direkt i och av naturen.

Mushroom Packaging bidrar därför till ”up-cycling” genom att det ger nytt värde till jordbruksavfall som annars har få andra användningsområden och lågt ekonomiskt värde.

 

Svamp används för att odla förpackningar

Svamprötter och restprodukter från jordbruk utgör råvaror i detta frigolitliknande förpackningsmaterial som efter användning kan brytas ner hemma i komposten. Genom att använda svampars inneboende tillväxtkraft kan förpackningar tillverkas med minimal energianvändning. Tillverkningsprocessen börjar med att svamprötter, eller mycel, blandas med fröskal eller andra restprodukter från jordbruk. Mycelet består av ett nätverk av trådliknande celler som fungerar som ett naturligt bindemedel.

Utan behov av varken ljus, vatten eller kemiska tillsatser växer sedan mycel av och runt restprodukterna till önskad förpackningsform. Efter en vecka stoppas tillväxten genom en torknings- och värmebehandlingsprocess. Resultatet är ett fullt naturligt kompositmaterial som har liknande materialegenskaper som syntetiska skumplaster såsom frigolit.

 

Ett miljövänligt alternativ till frigolit

Frigolit, liksom många andra syntetiska plaster, bryts i princip aldrig ner i naturen utan bidrar till att land och hav förorenas. Syntetiska plaster kräver också mycket energi vid tillverkning och orsakar koldioxidutsläpp då de baseras på oljebaserade och alltså icke-förnyelsebara råvaror.

I de fall syntetiska plaster samlas in kräver även återvinningsprocessen mycket energi på grund av de långa polymerkedjor som plasterna består av. Olika tillsatser och sammanblandning av olika plastsorter medför också att plaståtervinning ofta resulterar i ”down-cycling”, det vill säga ett orent blandmaterial med försämrade egenskaper och kvalitet.

Mushroom Packaging är en guld-certifierad Cradle to Cradle-produkt

Ecovative Designs produktutveckling är förenlig med Cradle to Cradle då avfallsmaterial från en process blir en värdefull råvara i en annan process. Detta kallas för ”up-cycling”. Jordbruksavfall blir till råvara i Mushroom Packaging, som sedan i sin tur bryts ner i jorden och kan bidra till nya jordbruksprodukter.

Ecovative Design har använt sig av livscykelanalys (LCA) för att utveckla och optimera deras tillverkningssystem. Den ursprungliga produktutvecklarduon har utbildning inom såväl maskinteknik som inom produktdesign och innovation.

Process och metoder:

• Cradle-to-Cradle
• Livscykelanalys (LCA)

Hållbarhetsfördelar:

• 100% biologiskt nedbrytbart och förnyelsebart material
• ”Up-cycling” – avfall blir råvara
• Kan komposteras i hemmet
• Låg energianvändning
• Låga CO2 utsläpp

Utveckling:

Relativt ny teknik och litet företag, men som sedan grundandet 2007 i USA uppmärksammats globalt för att ha stor potential. Företaget bedriver forskning för att tillämpa tekniken på en mängd ytterligare användningsområden, exempelvis isoleringsskivor för byggnader samt ljud- och stötdämpande fyllning i olika fordonspaneler.

Utmärkelser:

• Greener Package Award
• PICNIC Green Challenge Award
• Technology Pioneer, World Economic Forum
• DuPont Diamond Award
• Durable Product Award, RISE Conference
• Environmental Quality Award, U.S. EPA

Läs mer om Mushroom Packaging här